Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola

Bemutatkozás
 

AMiskolcon szolgáló görögkatolikus papokban nem sokkal a rendszerváltás után fogalmazódott meg az igény egy görögkatolikus általános iskola létrehozására. Több megoldási javaslat is felmerült ezzel kapcsolatban. Végül 2002. április 7-én dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök, a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus kormányzója az oktatási funkciók megtartása mellett teljes eszközrendszerével együtt megvásárolta a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által jogutód nélkül megszüntetett Soltész Nagy Kálmán Általános Iskolát. Az ott dolgozó pedagógusok igazgatónőjükkel, Tirpák Endrénével együtt valamennyien vállalták, hogy folytatják munkájukat az Exarchátus fenntartásában működő új alapítású Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában. A régi iskola tanulói is maradtak, hiszen a jól ismert pedagógusok személye garancia volt arra, hogy a megszokott magas színvonalú nevelés és oktatás a továbbiakban is biztosított lesz számukra.

Nem egyszerű feladatra vállalkozott Tóth Elek atya, akit Püspök úr főállású iskolalelkészként azért nevezett ki az iskola indításakor vezetőtársul a sok éves vezetői tapasztalattal rendelkező igazgatónő mellé, hogy segítsen az önkormányzati iskola szellemiségének átformálásában, segítsen kialakítani az egyházi, katolikus jelleget. Az „örökségek”, a beidegződések elhagyása, a szemléletváltás azonban csak óvatosan, kis lépésekben folyt.

Igazi lendületet talán akkor kapott igazán az átalakulás, amikor 2004-ben a nyugdíjba vonuló igazgatónő helyére egy görög katolikus paplányt és papfeleséget, Pappné Orosz Klára tanárnőt nevezte ki az intézmény élére Szilárd Püspök atya, aki egyházi iskolás múlttal és határozott elképzelésekkel rendelkezve aktív segítőtársa lett Elek atyának abban a törekvésében, hogy valóban egyházivá formálódhasson az iskola. Együttműködésük a jóságos Isten kegyelmével a már vallásos és a még nem vallásos, de nagyon nyitott pedagógusok, a változást akaró szülők és a jóra, szépre, igazra vágyó diákok támogatásával meghozta a gyümölcsét: egyre több katolikus gyermeket iratnak be szülei városunkból és környékéről intézményünkbe. De oktatásunk és nevelésünk jó hírneve miatt a más felekezetű, illetve a nem hívő szülők is szívesen hozzák ide gyermekeiket.

2006 júliusában Elek atya egy középiskolában kapott feladatot, így új iskolalelkész került az intézménybe Makkai László atya személyében, aki fiatalos lendületével, ötleteivel még tovább gazdagította és mélyítette iskolánk hitéletét, szellemiségét.

Újabb változás 2011 szeptemberében következett be, amikor is a megkezdett munka folytatásával Béres Gábor atyát bízta meg a Miskolci Apostoli Exarchátus új püspök exarchája, dr. Orosz Atanáz atya, aki nem csak iskolalelkészként, hanem pedagógusként és nevelési igazgatóhelyettesként is buzgón tevékenykedik iskolánkért.

2015. március 19-én, a Görögkatolikus Metropólia megalakulásával Ferenc pápa a Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte. A Miskolci Egyházmegye ma Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye területén hirdeti és éli Krisztus örömhírét.

Időközben iskolánk nevében csekély módosulás történt: a görögkatolikus szót 2016 óta egybeírjuk.

2020 júliusában búcsút kellett vennünk Béres Gábor atyától, mert más szolgálattal bízta meg Püspök atya. Helyére az iskolalelkészi és hitoktatói feladatok ellátására augusztus 1-től Szikora Benedek atya érkezett hozzánk.

Mi, itt dolgozók nagyon igyekszünk, buzgólkodunk azon, hogy a korszerű, szakszerű tudás átadása mellett kisdiákjainkból erkölcsös, erős magyarságtudattal rendelkező keresztény fiatalokat formáljunk, szilárd értékrendet alakítsunk ki bennük, megismertessük velük a görögkatolikus hagyományokat. Hisszük és valljuk, hogy Egyházunk és Magyarország jövője e fiatalokban van.

Ebben a munkában támaszként a földieken kívül Istenünk áldásában és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásában bízunk. 

A főépület eredetileg 1920-1927 között épült 12 tanteremmel. Érdekességként említhető meg, hogy a nagy létszámú Elemi Népiskola mellett 1929 és 1944 között a bolgárok kis létszámú királyi követségi iskolája és kápolnája is e falak között működött, tehát mégis csak fellelhető itt egy vékony gyökere az egyházi iskolának. 1944-ben a többszöri bombatámadások teljesen tönkretették az épületet, amit csak 1949 szeptemberére sikerült újjáépíteni. Jelenleg is ez a főépületünk. 2018 decemberében fejeződött be a KEHOP-5.2.3.-16-2016-00006 és az EFOP-4.1.1-15-2016-00009 európai uniós projektek keretében teljes felújítása, energetikai korszerűsítése és a tetőtérrel (művészeti szint) való kibővítése.

Ebben az épületben találhatók: a tanári szoba, az igazgatói, igazgatóhelyettesi és a gazdasági iroda, a 3-8. évfolyamosok osztálytermei, 2 természettudományos szaktanterem és a nyelvi labor funkciót is betöltő informatika szaktanterem, a rajz-technika szaktanterem, az ének szaktanterem, a táncterem öltözőkkel, a drámaterem, a rádiós műsorok szolgáltatására kialakított stúdió, 2 zongora- és 1 furulyaterem, 2 csoportbontásra alkalmas kisterem, egy szertár, a takarító nénik öltözője és pihenő helyisége, valamint az alagsorban a sószoba, a cserkészterem, a dolgozói rekreációs szoba és az irattár.

1950-52 között építették a 2 emeletes „B” épületszárnyat, amely a 2014-2015-ben megvalósult ÉMOP-4.3.1.-A-12-2012-0012 infrastruktúrafejlesztési projekt keretében általános felújításra, korszerűsítésre került, valamint több szintjén teljesen átalakult és kibővült. Itt kapnak helyet a -2. pinceszinten az új tornaszobák mosdókkal, valamint az új galériás könyvtár, a -1. pinceszinten az új tornaöltözők, egy kis tornaszertár és a konyhai dolgozók szociális helyiségei, a földszinten a modernizált nagy főzőkonyha a kibővített ebédlővel és a kis tanári szoba, az 1. emeleten 5 osztályterem és 1 csoportbontásra alkalmas kisterem, a 2. emeleten pedig az –akár 250 főt is befogadó- új iskolakápolna, 2 hittanterem, az iskolalelkészi iroda és egy zongoraterem.

A „B” épületet és a 2015-ben szintén felújított tornatermet a „C” épület köti össze, amelyet fenntartónk 2011-ben önerőből építtetett, s ahol a földszinten a tornatermi öltözők, a testnevelői szoba, az iskolaorvosi rendelő és a tornaszertár, valamint a főbejárati porta, az 1. emeleten 4 osztályterem, a tetőtérben pedig a kazánház kaptak helyet.

Iskolánk leggyönyörűbb helyisége az „A” és „C” épület, valamint a tornaterem között elhelyezkedő, 2015-ben pályázati forrásból megépült 360 négyzetméteres díszes csarnokszerű aula, amely lehetőséget teremt arra, hogy tanulóink reggelente végre fedett térben gyülekezhessenek, ha rossz az idő. Mivel a tornateremmel összenyitható, iskolai rendezvényeinket most már szülőkkel, vendégekkel együtt is végre tágas térben, kulturált körülmények között tarthatjuk meg. A pályázati projektek során az akadálymentesítés is megtörtént, így mozgássérült SNI tanulókat is fel tudunk venni.

Három felújított udvar határolja az épületeket: a tekintélyes pilléres átjáróval tagolt főbejárati udvar, egy nagy udvar, melyen egy gumiburkolatos multifunkcionális sportpálya, egy pletykaház, egy fajátszóvár és 2 teqball asztal található, valamint egy kis játszóudvar az első és másodikosok számára, amelyen szintén van egy pletykaház és egy játszóvár, valamint egy gumiburkolatos mini kosárlabdapálya.

Iskolánk felszereltsége, eszközellátottsága igen jó. Minden tanteremben új, a korcsoportnak megfelelő tanulói asztalok és székek vannak. A szaktantermek minden igényt kielégítenek. Az oktatást az egyéb szemléltető eszközök mellett már 15 interaktív tábla és 6 Mimio Teach interaktív eszköz (projektorral és laptoppal) segíti.
 • A tanítást és az étkezéseket imádsággal kezdjük és fejezzük be.
 • Az osztálytermek dekorálásánál nem feledkezünk meg a vallásos ábrázolásokról.  Legtöbb helyen imasarok is készült erre a célra.
 • A gyerekeknek, pedagógusoknak és nem pedagógus dolgozóinknak iskolalelkészünk gyónási lehetőséget, illetve lelki beszélgetési alkalmat biztosít.
 • Mivel saját főzőkonyhánk van, be tudjuk tartani a böjti előírásokat.
 • A tanévnyitó Szent Liturgiát és az utána következő rövid ünnepséget mindig a Búza téri Székesegyházban tartjuk.
 • A tanítási napokra eső görögkatolikus ünnepeket az összes diák és pedagógus részvételével közös Szent Liturgiával ünnepeljük az iskola aulájában vagy a Székesegyházban. Ilyenkor énekkarosaink vezetik az énekeket.
 • Minden osztálynak egy félévben két osztálymiséje van az iskola kápolnájában, amit az osztály szándékára ajánl fel iskolalelkészünk.
 • Az osztályok védőszentet választanak, minden évben újat, hogy minél több szent életét megismerhessék, s példájukból tanulhassanak.
 • A szülők számára minden hónapban „Szülők Akadémiája” címmel interaktív előadássorozatot szervezünk, ahol iskolalelkészünkkel együtt érdekfeszítő nevelési kérdésekről, család-témákról beszélgethetnek.
 • Szent Erzsébet neve napja hetében diákjaink felajánlásából játékokat vagy édességet gyűjtünk a rászoruló gyerekeknek, a felnőttek ruhát gyűjtenek, és a bátrabbak helyben szervezetten vért is adnak.
 • December 6-án a Liturgia mellett műsorral is emlékezünk Szent Miklósra.
 • A Karácsony előtti időszakban minden hétfő reggel elmélkedéssel egybekötött közös gyertyagyújtás van az aulában. Érdekesség, hogy nálunk 6 gyertya van a koszorúkon, hiszen már november 15-én megkezdődik a karácsonyi böjt. A jócselekedetek gyűjtése változatos formákat ölt az egyes osztályokban. A nagyszünetekben imaórákat végzünk, amelyekbe tanárok, diákok egyaránt bekapcsolódhatnak.
 • Karácsony előtt lelki napok segítik a gyerekek, dolgozók és a szülők ünnepi készülődését. A tanulók lelki felkészítése évfolyamonként, felekezeti csoportbontásban történik. Ilyenkor sok lelki atyát, szerzetest, hitoktatót ismernek meg a gyerekek. A lelki napot egy szép karácsonyi műsor zárja.
 • Az ünnep előtt a tanulók osztályonként megszervezve kántálni mennek az osztálytársaikhoz és az iskola vezetőihez. Erre elkíséri őket néhány szülő is.
 • A Nagyböjt elején a gyerekek megfogalmazzák, miről szeretnének lemondani ebben az időszakban, s jócselekedeteket is gyűjtenek. Húsvéti készülődésünket segítik az aulában tartott közös elmélkedések, amiket felváltva szerdán vagy pénteken hallanak a tanulók. Mivel sok római katolikus diákunk is van, Hamvazószerdán velük együtt részt veszünk a Mindszenti római katolikus templomban szentmisén és hamvazkodáson. A nagyszünetekben minden nap imaórákat végzünk. A gyerekek Benedek atya „Csodapatikájában” kaphatnak gyógyírt lelki bajaikra.
 • Nagy örömmel várják a gyerekek a májusi Máriapócsi gyerekbúcsút és a Mátraverebély-Szentkúti zarándoklatot, ahová minden évben sok tanulónak sikerül eljutnia. Ilyenkor jó néhány szülő és nagyszülő is velük tart.
 • Közvetlenül a bankett előtt búcsúzó nyolcadikosaink szüleikkel és az őket tanító nevelőkkel együtt Szent Liturgián adnak hálát az itt töltött 8 évért, és kérik Isten áldását további életükhöz.
 • Nyáron iskolalelkészünk hittanos tábort szervez.

Általánosan képző-, 8 osztályos alapfokú nevelési-oktatási intézmény.

 

Létszámadatok

- Nevelőtestületünk létszáma: 45 státusz (ebből 2-t óraadók töltenek be)

- Pedagógiai asszisztens: 2 fő

- Rendszergazda: 1 fő

- Könyvtáros-tanár: 1 fő

- Iskolavédőnő: 1 fő (félállásban)

- Iskolaorvos: 1 fő (heti 4 órában)

- Adminisztratív dolgozók: 5 fő

- Technikai és konyhai dolgozók: 18 státusz

- Tanulólétszámunk 460-500 fő között mozog. Jelenleg 20 osztályunk van, 12 az alsó és 8 a felső tagozaton, tehát az évfolyamonkénti osztályok száma változó.

 

Az osztályba sorolás elvei: Osztályaink általános tantervűek. Tervezett létszámuk: 27 fő. Az osztályokba sorolásról az iskolaigazgató dönt, lehetőleg a szülői igények figyelembe vételével.

Képzési sajátosságok:
Alsó tagozaton:

 • Az 1-4. évfolyamokon a gyerekek egész napos / iskolaotthonos oktatási rendszerben tanulnak, tehát mindannyian 7.45 -16 óráig vannak az iskolában. Ebben a rendszerben két egyenrangú osztálytanítója van minden osztálynak, akik naponta váltakozó műszakban tanítják a gyerekeket a különböző tantárgyakra. A magyar illetve a matematika órák után közvetlenül naponta 1-1 ún. önálló óra következik, itt ugyanazzal a nevelővel végzik a begyakorlást és oldják meg a gyakorló feladatokat, aki a tantárgyat tanítja, így hét közben nincs házi feladat. Az önálló órákon végzett sok gyakorlásnak köszönhetően tanulóink alapos anyanyelvi és matematikai tudásra és nagy műveltségre tesznek szert. Mivel ez az oktatási forma családias jellegű, magas a gyerekek neveltségi szintje is. Így a 4. osztály elvégzése után diákjaink nagyon szépen helyt állnak a felső tagozaton és a 8 osztályos gimnáziumokban is.
 • Az angol nyelvet 2021-től már osztálytól emelt óraszámú csoportokban is tanulhatják az ezt választók: ebben a csoportban az 1. és 2. évfolyamon heti 1 tanórát + 3 külön angol foglalkozást, a 3. évfolyamon heti 2 tanórát + 2 külön angol foglalkozást, a 4. évfolyamon heti 3 tanórát + 2 külön angol foglalkozást biztosítunk a terhelést jobban bíró és az angol nyelv iránt különösen érdeklődő diákok számára.
  A normál óraszámú angol csoportokban 1. és 2. évfolyamon játékos formában heti 1+1 (gyakorló), a 3. osztályban heti 2+1 (gyakorló) órában, 4. osztálytól kötelezően heti 3+1 (gyakorló), a jól haladók pedig heti 5 órában képességek szerinti évfolyamonkénti csoportbontásban tanulhatják az angol nyelvet.
 •  
 • A 4. osztályosok második idegen nyelvként heti 1 órában német nyelvet is tanulhatnak.
 • Az informatikai alapismeretek elsajátítását a jól felszerelt informatika teremben szakkör keretében már az első osztálytól megkezdhetik a tanulók. Erre épül a komolyabb szintű informatikai képzés a felsőbb osztályokban.

 

Felső tagozaton:

 • Az angol nyelvet kötelezően heti 3, a jól haladók heti 5+1 órában képességszintek és teljesítményszintek szerinti évfolyamonkénti csoportbontásban tanulhatják. Ehhez az informatika teremben nyelvi labor funkció is rendelkezésre áll.
 • A jobb tanulók középiskolai felvételikre való intenzívebb felkészítése,másrészt a nehezebben haladók felzárkóztatása érdekében az 5- 8. évfolyamon a magyar  és matematika órákon is képesség– és teljesítményszintek szerinti csoportokban  folyik az oktatás. Ez—a felvételi eredményeket látva- nagyon hatékony.
 • Az 5-8. osztályok diákjai második idegen nyelvként heti 1 órában német nyelvet is tanulhatnak.
 • Az 5. évfolyamtól kezdve külön informatikát is tanulhatnak a diákok, ahol az ECDL modulokat veszik sorra, s tanév végén az ügyesebbek le is vizsgáznak egy-egy modulból. Ezen kívül robotika szakkörre is járhatnak. Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de nem is képessége fölött, mert attól neurotikus, szorongó lesz. Minden diáknak meg kell tapasztalnia, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek és nekünk, hanem saját magáért.


Ezért egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk:

a./     A szociális és egyéb hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek gondozására.

Ez nem csak a tanórákon valósul meg, hanem a tanórán kívüli programokon, foglalkozásokon is: differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk a gyengébb tanulók felzárkóztatására, külön fejlesztő foglalkozásokat·a tanulási—és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók számára.
Iskolánk a sajátos nevelési igényű gyerekek közül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő, valamint a mozgássérült és gyengénlátó tanulók integrált nevelését-oktatását vállalja fel. Számukra kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat is biztosítunk, melyeket gyógypedagógusok és szakképzett fejlesztő pedagógusok tartanak.

 

b/      A magas szintű tehetséggondozásra, melynek eredményességét lemérhetjük azon, hogy a májusban megrendezett Versenygyőztesek Gáláján, ahová meghívunk minden olyan tanulót szüleivel és felkészítő tanárával együtt, aki városi versenyen 1-3. vagy megyei versenyen 1-5., vagy országos versenyen 1-20. helyezést ért el, az utóbbi években mindig részt vett tanulóinknak legalább 30 százaléka. Tehát ilyen sokan voltak nagyon eredményesek a különböző tanulmányi, művészeti vagy sportversenyeken. Emellett minden tanulónk lehetőséget kap előadói tehetsége megcsillogtatására az Anyák napi műsorokban, az iskolai műsorokban,képzőművészeti és technikai bemutatókon, kiállításokon, rajzpályázatokon és a Művészetek Házában megtartott nagyszabású jótékonysági gálaműsorokban.

Intézményünk akkreditált kiváló Tehetségpont.

A tehetséggondozást, tehetségfejlesztést minden pedagógus igyekszik megvalósítani tanóráin. Emellett számos tanórán kívüli foglalkozás is ezt a célt szolgálja:

 

Tehetségfejlesztő foglalkozások: 

 • angol, magyar, matematika, német, versíró

Szakkörök:

 • informatika, robotika, képzőművészeti , kézműves,  média, sakk, csengettyűs

Művészeti foglalkozások:

 • néptánc-oktatás
 • énekkar
 • képző- és iparművészet (alapítványi)
 • drámakör és színjáték (alapítványi)
 • zeneoktatás az Egressy-Erkel Zeneiskola által kihelyezetten: szolfézs, zongora, furulya, fagott és hegedű

Sport, mozgás- és egészségfejlesztés:

 • heti 4 kötelező testnevelés óra (ennek keretében alsó tagozaton a közeli jégpályán korcsolyaoktatás, a 3. évfolyamon úszásoktatás, a 6. évfolyamon pedig úszásórák.)
 • heti 1 kötelező tánc és mozgás óra
 • fociedzés korcsoportonként
 • kölyökatlétika
 • tartásjavító torna és tömegsport korcsoportonként
 • fittnes aerobic (Fortuna Táncstúdió)
 • ritmikus sportgimnasztika, showtánc (Fortuna)
 • judoedzés (Judo Club)
 • Törekszünk arra, hogy diákjaink minél több időt töltsenek a szabadban a tanítási napokon, sőt a hétvégéken is. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk túrákat a Bükk hegység gyönyörű részeire.
 • Száraz technológiával működő sószobánkban a  tanulók évente 2-3-szor 5-5 napos kúrán vesznek részt.

Táborozási lehetőségek:

 • Nyaranta hittanos tábor, cserkész-, napközis- (3 turnusban), robotika, sport- és osztálytáborok várják a gyermekeket közös pihenésre.

Cserkészet:

Érdekes színfolt iskolánkban az 1212. számú Szent Ilona Cserkészcsapat működése. Foglalkozásaikon, kirándulásaikon a kis cserkészek külön lehetőséget kapnak a hitre, erkölcsös életre, emberségre, kitartásra, a haza- és természetszeretetre való nevelésre.
 • Környezetvédelmi programokkal, papír-, elem- és italos dobozgyűjtéssel, figyelem-felhívással igyekszünk kialakítani a tanulók környezet iránti felelősségérzetét.

Bemutatkozik az 1212. sz. Szent Ilona cserkészcsapat

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 50 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A MCSSZ tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. Az MCSSZ több mint 200 csapatában több, mint 13 ezer cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében. A Miskolci Görögkatolikus Általános iskola fenntartásában működik csapatunk, az 1212. számú Szent Ilona cserkészcsapat. Zömében kiscserkészek a tagjaink 7-11 éves korú alsós gyerekek, de szép számmal akad felsős és középiskolás tagunk is. A csapat működését, vezetését felnőtt cserkészszülők végzik, melynek jelenlegi aktív tagjai Veligdán Magdolna, Jankó László, Póliska Csaba és Trifonov Levente.
Cserkészgyűléseinket péntekenként 16.15-17.00 között az iskolában tartjuk. Év közben aktívan bekapcsolódunk a miskolci és megyei cserkészeseményekbe. Októberben a Misley Emese emléktáblánál koszorúzunk és emlékezünk az 56-os hősökről. Decemberben a cserkészek karácsonyi ünnepén a Városházán találkozunk a többi cserkésztestvérünkkel. Gyakori vendégei vagyunk a Lévay Gimnázium Éjszakai hadijátéknak, melyet a 19. Bükk cserkészcsapat tart. Általában közösen kirándulunk, túrázunk a felsőzsolcai és bükkszentkereszti kiscserkész csapatokkal. Nyaranta pedig 5 napos cserkésztanyázást szervezünk valamely a megyénkben található faluba vagy kistelepülésre.
A cserkészek a mozgalomba való belépésük során rengeteg ismeretet és tudást sajátítanak el játékos formában. Próbákon, játékos akadályversenyeken mutatják meg tudásukat. Első éven a kiscserkész ígérettétel után válnak a mozgalom és csapatunk tagjává, amikor először felköthetik a sárga színű kiscserkész nyakkendőt. Négy évente változik a nyakkendő színe, a felsősök zöld színű cserkész nyakkendőt hordanak, a középiskolás ’kószák’ búzavirág kéket, a ’vándorok’ szürkét a felnőttek pedig barnát. 
Szeretettel várunk minden érdeklődő kiscserkészt és fiatalt vagy akár szüleiket a Szent Ilona cserkészcsapat közösségébe.

Varga Gabriella
csapatparancsnok

Elérhetőségeink:

Tel: 30/9209331

Honlap: mu.cserkesz.hu/1212

Email: szentilonacscs@gmail.com

Facebook csoportunk 1212 Szent Ilona cserkészcsapat néven található:  https://www.facebook.com/groups/333972326615418