Böjt

Itt a nagyböjt!

 

Tiszta hétfővel elkezdődött - 2021. február 15-én - a mi Urunk Jézus Krisztus föltámadásához vezető bűnbánati időszakunk. A böjti időszakban imádsággal, bűnbánattartással, felajánlásokkal, lemondásokkal, jó cselekedetetekkel erősíthetjük Istenhez való tartozásunkat! A böjti időszak komolyan vétele egyben hitvallás Isten felé, hisszük, hogy Ő a mi Megváltónk.

 Ebben a tanévben a „Testileg böjtölvén atyámfiai…” kezdetű sztichiránk lett a böjti imádságunk. Az ember test és lélek. A testi böjtben kifejezzük, hogy a testünket megtudjuk zabolázni, a lélek uralkodik a test felett. Jézus egyik válasza az őt kísértő ördögnek ez volt: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4) A testi böjtöt kiegészíti, fölemeli a lelki böjt, mely a rossz dolgoktól való tartózkodást jelent.  Távolítsuk el magunkból a mulandóság konok kívánságait. Sokszor megfogalmazzuk, hogy nem viszünk ebből a világból magunkkal semmit a másvilágra, ha böjtölünk testileg és lelkileg, akkor ezt is kifejezzük, hogy életünk az örökké valóságra készül.

Nagyböjt szerdái és péntekjei hústalan napok. A többi hétköznap bűnbánati nap, melyeken buzgólkodhatunk az imádságban, Szentírás olvasásában, lelki irodalom forgatásával, jó cselekedetekkel, lemondásokkal, stb.

Bár ennek a világnak vagyunk a polgárai, de maradandó hazánk a mennyben van.

 

  1. hang. Testileg böjtölvén, atyámfiai, / böjtöljünk lelkileg is, / törjük szét az igaztalanság bilincseit, / távolítsuk el a mulandóság konok vánságát, / tépjünk szét minden igaztalan írást, / adjunk kenyeret az éhezőknek, / s fogadjuk házunkba a hajléktalan szegényt, / hogy Krisztus Istenünktől /’ dús kegyelmet nyerjünk.

 

Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag böjti időszakot kívánok Mindenkinek!

 

Szikora Benedek, iskolalelkész

 


Nyomtatás   E-mail